© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Products

webcam-toy-fenykep9-5

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Züllött kóborlásaim évtizedei XVII.

(hátrahagyott vers)

Előttem kietlen utak vad rengetege,

Hosszú egyedüllétek érthetetlen, bús éve,

Üres világ, semmibe vivő utak hosszúsága,

Évtizedek magányának el – el tűnő káprázata.

Senki sehol és mindenki máshol, óh Istenem,

Ha vagy, vagy mégsem, én választottam ezt

Magamnak, én hordom végig ezt a bilincset fájva.

Látom jövőm, melyben mellettem senki sincs fázva,

Látom évtizedek hosszú és mély vándorlását,

Melyben senki sem fogja egyre vénülő kezem ráncát.

Látom szomorúságom és a könnycseppeket a

Szívemben, látom mindazt, hogy senki sem lesz soha

Aki látja majd, amit érezni fogok egyszer és ezerszer

És mindörökké, amíg bús boldogságomat örökre

És meg nem unván viszem halálom órájára.

Látom, hogy senki sem fogja látni majd

Gyönyörtől roskadó terhem s untig úgyis

Érzem, hogy senki sem fogja kicsit sem tudni,

Hogy ezt miért választottam, ezt a súlyt izzani bennem

És hogy meddig hagytam láztól égni és miért viszem.

Tudom, előre tudom és tűröm, hogy senki sem fogja

Megkérdezni tettem, s azt sem, miért teszem majd

A jövőben is azt, s helyette mást miért nem akartam én,

Miért nem tettem. Miért nem éltem köztetek soha én vén,

Mellettetek, emberek, mint dicső és ékes, rangos alak,

Társadalmi alak, s miért nem nevettem soha,

Ha mások nevettek volna s miért volt, hogy rogyván

Magam nem sírtam sosem, s ha másokat láttam sírván

Miért nem osztoztam semmiben sohasem,

Születési hiba, de hogy tudom, a jövőben

Ezt teszem majd akkor is, ha igaz szívvel látom

Hullani a leveleket és látom lemenni a napot,

És hallom a kopasz fák zizegő, sistergő rezgését,

A türkiz és téli egek alatt az idő el – el tűnését,

Álcázó, előre megfontolt egyedüllét lesz már.

Előttem hosszú évtizedek ködbe vesző útja vár,

Rút utak, könnycseppként kattogó órák száguldása,

S az idő, az örök idő, Életem kivénhedett Órája,

Értelem nélkül rohan a vak, hangok nélküli, kietlen,

Fázó, nyomorgó, fájó, rab és hófehér semmibe.

Én nagyon ostoba vagyok és nem szent, hogy

Előre megválasztottam boldogtalan rab magányom,

S így éltem le életemet néha boldogan s örök időkig,

Amely még csak most kezdődött el. Igaz, de ki hiszi.

Eger, 2017.

Advertisements