© FAJCSÁK HENRIETTA (SETH F. HENRIETT) – FREE ART PRODUCT

Henriett-Seth-F-2018

“Van az időnek egy olyan pillanata, melyben mindenféle autizmus látszik: a legenyhébb esettől a legsúlyosabb esetekig… Észre kell venni a pillanatot. ” (Seth F. Henriett ~Fajcsák Henrietta, 2018)

 

Advertisements

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Egy teljesen megírt vélemény…

(hátrahagyott vers)

Egy teljesen megírt vélemény

Létem boldog, delejes tánca.

Egy utolsó szó, mondat,

Melyen többé nincs álca.

Teljesen tiszta. Sima. Rozsdá-

Tól mentes, mint a tükröm.

Magamon kívül az összes

Írást leköpöm és összegyűröm.

Mindent szétmar majd a sav,

Az ecet, na meg az idő tartozása.

Teljesen megírt véleményem

Ép betűk összekovácsolása.

Olyannyira autista és belsőséges

Minden szavam és dicsőségem,

Hogy már egyáltalán nem az.

Gyermekded minden felnőttségem.

Sok – sok éve már, hogy magamon

Kívül s lexikonokon kívül nem olvasok.

Tiszta és szent a véleményem.

Önmagamtól olvadok.

Hátborzongató az önhittségem.

A „Mindig több a mindenkinél”

Gondolat. Izzó „kivagyiság”.

Szívemben ezer lelkem mendegél.

Szebb utakra, szebb helyekre.

Szélességi és hosszúsági fokok nélkül.

Szárnyalásom egy teljesen megírt

Vélemény. Halálom után sem évül.

Eger, 2015.

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Gyóntatóm a nap volt, atyám a szenvedély

(hátrahagyott vers)

Gyóntatóm a nap volt,

Atyám a szenvedély.

Imám félig tört zsámoly.

Keresztem a szenvedés.

Vágyam a világ volt,

Oltalmam a sötétség.

Templomom a szobám,

Oktatóm a züllöttség.

Papom az IMDb – média.

Facebookom 2000 ismeretlen.

Apácám a Paulaner München

A hangos Egerben.

A szegénység volt gazdagságom,

Az utolsó papír, a menedék.

Jópajtásom a tükör volt,

Egy méterrel sosem arrébb.

Bibliám halálig büszke elmém.

Torinói leplem titkos önmagam.

Oly’ nagy volt a pofám, hogy

Aki ott fönn van, biztosan fölakaszt.

Eger, 2015.

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Miért vagyok ilyen?

… Mert könnyebb kivonni,
Mint hozzáadni,
Könnyebb megtörni,
Mint megszorozni,
Könnyebb álmodozni,
Mint életben maradni,
Könnyebb megfázni,
Mint meggyógyulni,
Könnyebb üvölteni,
Mint csendben felni,
Könnyebb éhezni,
Mint az ételért nyúlni,
Könnyebb a tudást elrejteni,
Semmint megmutatni,
Könnyebb elbújni,
Mint átölelni,
Könnyebb az útra kiszaladni,
Mint soha át nem kelni,
Könnyebb egy ruhában járni,
Mint válogatni,
Könnyebb az eremet felvágni,
Mint tényleg fájni,
Könnyebb a fejemet ütni,
Mint tudjátok: kell tiltakozni !,
Könnyebb a tűzbe belenyúlni,
Mint Semmit sem kockáztatni,
Könnyebb az ablakon át kinézni,
Mint köztetek élni, lenni,
Mert könnyebb önmagamban lenni,
Ha az ember egy senkiházi senki.

(Megjelent: Budapest, 2005, Seth F. Henriett: Autizmussal önmagamba zárva,  140. oldal, 2003)

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Egy álom a ketrecben …

Egy álom a ketrecben,
Csak kulcsra zárt ajtó.
Egy alma a kezedben,
Csak alma, nem más, Mint szó.

Egy rejtett zug a ketrecben,
Csak kulcsra zárt ajtó.
Egy nyitott doboz a lelkedben,
Csak doboz, nem más, mint szó.

Egy viharvert állat a ketrecben
Csak kulcsra zárt ajtó.
Egy keserves pillanat a szemedben,
Csak pillanat, nem más, mint szó.

Egy kitörni vágyó lélek a ketrecben,
Csak kulcsra zárt ajtó.
Egy és ezer gondolat a fejedben,
Csak gondolat, nem más, mint szó.

Egy szólalni vágyó kikelet,
Csak kulcsra zárt ajtó.
Egy törött indulat a szívedben,
Csak indulat, nem más, mint szó.

Eger, 1994.

 

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Egy kedves pillanat…

Egy kedves pillanat:
Rám árad, rám szalad.
Egy kedves nótaszó:
Bármely dallam olyan jó!

Egy kedves mosoly:
Boldogsággal áraszt el.
Egy szelíd kézfogás:
Istennel repít el.

Egy gonosz mozdulat:
Lelkemben sír, fennakad.
Egy hadaró beszéd:
Mint a tenger, bedagad.

Egy gúnyos nevetés:
Belém mar, átlyukaszt.
Egy vakító szemfény:
Agyonver, felakaszt.

Egy kedves mosoly:
Boldogsággal áraszt el.
Egy suttogó szép szó felém:
Istennel van többet ér.

(Megjelent: Budapest, 2005, Seth F. Henriett: Autizmussal önmagamba zárva,  144. oldal; 1994)

© Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett) – Free Art Product

Fajcsák Henrietta (Seth F. Henriett)

Könyvek lapozásának hangjai

 

Könyvek lapozásának hanjai,
A világ világtalan színei,
Az autók robajának zajai,
A hatalmas épületek szárnyai,
A vadalmák félelemkérdései,
Az emberek ijesztő, törött szemei,
A gyermekek túl zajos hangjai,
A felnőttek értelmetlen kérdései,
A székek rugalmatlan lábai,
Kietlen vasutak üres állomásai ,
Szétszaggatott versek fakó lábnyomai,
A magány fergeteges pillanatai,
A lábak száguldó oroszlánjai,
A testek tömeges fájdalmai,
Az emberek undorító szitkozódásai,
Lelkem mély, sürgető szavai
A zegzugos magány szárnyaló pillanatai,
A túlfűtött értelmem fogyatékos leereszkedései,
A könyvek tetemes halmazai,
A halogatott szavak tettrekész megszólalásai,
Az állatok állandó vinnyogásai,
A nap sugarai túl erős,
A szellő túl szeles irányai,
Az emberek nevető, gúnyos, undok szavai:
Keltették a félelmemet,
Gyötörték a lelkemet,
Gödröt ástak a lelkemben,
Keresztet vetettek lelkemen: ámen.

(Megjelent: Budapest, 2005, Seth F. Henriett: Autizmussal önmagamba zárva,  143. oldal, 1994)